תרגיל בינלאומי לטיפול בזיהום ים - אפריל 2014

באפריל 2014, חברת מעגן בשיתוף עם כל בעלי תכניות החירום המפעליות והמקומיות לטיפול באירועי זיהום ים בשמן במפרץ חיפה, אנשי אגף ים וחופים וגורמים נוספים במשרד להגנת הסביבה, ביצעו תרגיל שנמשך כיומיים אל מול חופי חיפה והצפון וחופי קפריסין המדמה אירוע בלב ים (כגון התהפכות אסדת קידוח) שבעקבותיו דלפו לים כ- 5,000 טון נפט גולמי.

עפ"י התרחיש, חברת מעגן, כחברה הגדולה בארץ לטיפול בזיהום ים וכקבלן למניעת זיהום ים בנמל חיפה מטעם חברת נמלי ישראל (חנ"י), הוזנקה לאירוע חרום עקב כתם נפט המאיים להגיע לחופיה הצפוניים של מדינת ישראל. במהלך התרגיל חברת מעגן תירגלה את מערך פריסת חוסמי ים ושאיבת שמן בים הפתוח, ביצוע חסימת "מעגן שביט" ושאיבת שמן במעגן, ריסוס דיספרסנטים וחסימת מזח גדות.

לאחר התרגיל, בוצע תחקיר במשרדי האגף לאיכות הסביבה ובו צויינה לטובה התנהלותה ופעילותה המקצועית של חברת מעגן במהלך התרגיל.