ציוד חילוץ

- מנוף צף " דויד ", 37x17 מ', 100 טון ברדיוס 21 מ'

- מנוף צף " שמשון ", 40x20 מ', 100 טון ברדיוס 19 מ'

- גוררות – 9 יח', מ- 250 כ"ס עד 1,800 כ"ס

- דוברות שטוחות – 18x10 מ', 30x16 מ', 25x15 מ', 30x11 מ'

- דוברות דלק, מים, שמן – מ- 20 מ"ק עד 1,000 מ"ק

- אמצעי משיכה ומתיחה

- ציוד גרירה

- ציוד עגינה זמני

- ציוד חיתוך וריתוך תת ימי

- בלוני הרמה – עד 100 טון

- משאבות – מ- 20 עד 800 מ"ק/שעה