ציוד שימור הסביבה

- חוסם מתנפח לים פתוח- 300מטר אורך חוסם נמל בגבהים משתנים 50 ס"מ ועד 110 ס"מ – 2,000 מטר אורך.

- חוסמים סופגים – 1,000 מ"א

- סופגים מסוגים שונים.

- סקימר ים פתוח 150 מ"ק/ש"ע

- סקיימר נמלי 25 מ"ק/ש"ע -- 4 יחידות.

- דוברה לטיפול בזיהום ים בקיבולת 400 טון ועליה חוסם ים פתוח,מנוף שרות, סקימר ים פתוח, חוסמי נמל יחידות כוח.

- דוברות לקבלת נוזלים 4 יחידות בקיבולת כוללת של של כ- 3,000 טון.