פרויקט מים כלכליים- חיל הים

מזמין העבודה

משרד הביטחון.

פרויקט הכולל שני אזורי עבודה עיקריים:

א.ביצוע קירות דיפון ורצפה במספנות חיל הים- בסיס חיפה

אזור אשר בתחילתו החברה ביצעה פירוק של מבדוק ישן, על כלל חלקיו כגון: שליפת כלונסאות טרומיים מהים, פירוק קונסט' פלדה וחציבת קורות חזית ים קיימות. עוד בשלב זה החברה ביצעה הריסת בטונים ומשטח אספלט כ-3500 מ"ר.

חברת מעגן ביצעה 4 קירות דיפון המורכבים משיגומי פלדה אשר הוחדרו למפלס 30.00- תוך התחשבות בתנאי קרקע שונים וסוגי סלע איתם נאלצה החברה להתמודד,

קיר מס' 1- קיר קומבינציה באורך 170 מ', אשר מורכב משיגומי HZ  ובניהם שיגומי Az

קיר מס' 2- קיר באורך כ50 מ' המורכב משילוב של כלונסאות פלדה בקוטר 1.27 מ' באורך 30.55 מ' אשר הוחדרו בשיטות שונות למפלס 30.00- ובניהם הוחדרו שיגומי ביניים AZ.

קיר מס 3+4- קירות כלונסאות המורכבים מצינורות בלבד בקוטר 1.27 מ' אשר הוחדרו למפלס 30.00-.

בקירות הדיפון בוצעו עוגני קרקע מכיוון הים ע"י דוברות ג'ק אפ, כמו כן בכלל קירות הדיפון בוצעו קורות חזית ים ממפלס 1.5- עד מפלס 2.30+.

ב. עמדה 11:

בניית רפסודה רבת נפח בסביבה ימית (104 מ' אורך * 33 מ' רוחב *3 מ' עומק) הכוללת מערכות, שוחות ואמצעים מכאנים.
בשל העומסים אשר יפעולו על הרפסודה הוגדרה הרפסודה בעלת נושאת משקל הכבדה בישראל.

 • ביסוס הרפסודה מתבצע באמצעות תוואי של כ-400 כלונסאות קוטר 80 ס"מ לעומק של כ20 מ' עם חדירה לדולומיט.
  לפני התחלת הקידוח חברת מעגן מחדירה קייסיניגים (צינורות מגן מפלדה) עד לעומק הסלע באמצעות פטיש ויברציוני, לאחר מכן קודחים עם הזרמת בנטונייט ויציקה בשיטת טרמי.
 • הפרויקט מתבצע באיזור בסיס חיל הים ליד מבנים בעלי ערך בטחוני רב, בכדי לבצע חפירה חברת מעגן ביצעה מאות מטרים של קירות שיגומים וקידוחי כלונסאות דיפון.
 • לאחר סיום הביסוס והדיפון החברה ביצעה חפירה של 3 מ' בסביבה ימית תוך השפלת מי תהום רציפה באמצעות משאבות WELL POINT בשיטת החדרת סיכות.
 • יציקת תשתית בטון רזה בכדי לבצע איטום במפלסים השונים
 • פריסת יריעות איטום וביצוע מבחני הצפה, תוך כדי שאיבת מים באופן תמידי מהתת קרקע.
 • 1200 טון ברזל בקטרים 36 & 32, מאות פיגורות, התקנת הברזלים התבצעה בעזרת צוות מיומן של ברזלנים עם עזרת מנוף.
 • העבודה התבצעה בשילוב עם הכנת תוואי מערכות: חשמל, כיבוי אש, אוויר דחוס, צנרת ניקוז, מיכלי אחסון דלק ובריכות איגום.
 • התקנת 6 פסי עגורן ASCE 80 לאורך הרפסודה (620 מ"א פס).
 • יציקה בשלבים של 4000 קוב בטון.
 • יציקת פילרים של חשמל ואויר דחוס.

 

הציוד ההנדסי אתו מבוצעת העבודה בפרויקט מים כלכליים:

 1. מנופים:
 • מנוף קובלקו 250 טון
 • מנוף סנבוגן 180 טון
 • דוברת מנוף אמריקן "דוד"
 • מנוף אמריקן על דוברת "לימה"
 1. פטישי החדרה:
 • M50/3 ויברציוני
 • M50/2 ויברציוני
 • M110 ויברציוני
 • VM40 ויברציוני
 • D46 הקשה
 • D62 הקשה

 

ג.רציף הגר וזאב:

העבודה כוללת הארכת הרציפים הקיימים לאורך כולל של כ-110 מטר. הרציף הקיים הינו באורך כ-85 מטר, וברוחב כ-13/14 מטר ונבנה בשנת 1983. המבנה הקיים מבוסס על כלונסאות בטון טרומיים מוחדרים בהקשות בתנוחה אנכית נטויה. מעל הכלונסאות ראשי כלונס יצוקים במקום, קורות רוחב טרומיות, קורות חזית טרומיות, אלמנטי מיסעה טרומיים מבטון מתוחים בין קורות הרוחב.

ההארכה שבוצעה הינה כ-27 מטר ( לאחר פירוק קורת חזית של קצה הרציף הקיים).

 

העבודות שאנו נדרשנו לבצע במסגרת הפרויקט:

 1. פירוק של צנרת ישנה, אביזרים וכדומה.
 2. שיקום בטונים לאורך הרציף גם מעל הרציף ובדגש מתחת לרציף.
 3. שיקום מיסעה קיימת הכוללת חציבה בשיטת hydro demolition, החלפת זיון שניזוק ויציקה שכבת בטון סופית הכוללת החלקה וחומר נגד שחיקה.
 4. ביסוס כלונסאות
 5. הרכבת אלמנטים טרומיים במקטע החדש.
 6. עבודות של בטון יצוק במקום כגון פילרים לטובת עמדות חשמל וצנרת.
 7. עבודות ימיות שונות.
 8. הרכבת אלמנטים מתועשים כדוגמת זקיפים, מגיני רציף, סבכות וכדומה.
 9. ריתוך ופריסת צנרת לאורך הרציף.