שיקום רציפי נמל קישון מערב- חיפה

מזמין העבודה:

חברת נמלי ישראל

תיאור הפרויקט

פרויקט שיקום רציפי נמל קישון ברציפים 1-5 כלל עבודות שיקום בין חזית הים ומסילת עגורן יבשתית  לאורך של כ 650 מ'.  העבודות כוללות חציבות עדינות לחשיפת תשתית קורות עגורן יבשתי וימי לאורך כללי של כ 1,300 מטר הכולל בתוכו מערכת קשתית של מסילת עגורן, ביצוע קידוחים והתקנת ברגיי עיגון לקיבוע פלטות משען עבור מסילת העגורן. ביצוע של מעל 15,000 יחידות, קידוח והתקנת מיטדים לעיגון בטונים חדשים בישנים, ביצוע של מעל 50,000 יחידות, העמקת קורת חזית הים ממפלס 0.5+ מטר ל 1.0- מטר מתחת למפלס המים, ריתוך אומגות לקיר שיגומים בכמות כללית של כ 4,000 יחידות , יציקות תעלות ניקוז חדשות , תעלות חשמל חדשות וקורת חזית הים בכמות העולה על 1,500 קוב , אספקה והתקנה של תעלות חשמל מנירוסטה , התקנת מסילות וריתוך מסילות לאורך כללי של כ 1,300 מטר , אספקה והתקנה של פנדרים גלילים / פנדרים טרפזיים ומתלים מפלדה לאורך הרציף , התקנה של מעל 150 יחידות, שיקום כללי של רמפת הגלנוע הכוללת ריתוך פחים, חידוש מערכת מתלים, פנדרים וצביעה של מעל 3,000 מ"ר בחלקה העליון והתחתון של הרמפה. חיזוק קיר שיגומים בעזרת התלאות וריתוך תת ימי עד למפלס 6- מטר מתחת לפני המים במשקל כללי של כ 70 טון. אספקה והתקנת אנודות הקרבה לאורך קיר שיגומים במפלסים שונים במשקל 240 ק"ג , התקנה של מעל 160 יחידות במשקל 116 ק"ג, פירוק והחלפת זקיפים לעומס 50 טון כ 40 יחידות, אספקה התקנה וריתוך של מסילות עגורן מדגם-87A MRS לאורך כללי של 1,300 מטר, שיקום כללי של דולפינים ועמדות עגינה ימיות בנמל גדות.

הציוד ההנדסי איתו מבוצעת העבודה:

 • מנוף ליבר 90 טון - עבודות שרות באתר הנפת אנודות הנפקת קופרדם 25 טון- הנפת מסילות עגורן והנחה במקום.
 • קופרדם עמוק – הצמדה לקיר השיגומים ועבודה במינוס 8 מטר בתא יבש בתוך התא ריתוך וחיזוק שיגומים והתקנת אנודות.
 • קופרדם רדוד – הצמדה לקיר שיגומים עבור העמקת קורת חזית הים עבודה ביבש עד מינוס 2 מטר בתוך התא עבודת ריתוך אומגות להעמקת קורת חזית הים ברזלנות ותפסנות עבור יציקה .
 • פעילויות עיקריות בפרויקט:
  • חציבת בטונים.
  • העמקת קורת חזית הים.
  • קידוח והדבקת ברגים ומיתדים .
  • ריתוכים תת ימיים .
  • חיזוק קיר שיגומים .
  • התקנת מסילות .
  • שיקום רמפת גלנוע.
  • אספקה והתקנת פנדרים.
  • אספקה והתקנת אנודות .
  • אספקה והתקנת תעלות חשמל .
  • אספקה והתקנת רשתות ניקוז לעומס E
  • עבודות חפירה וחציבה.
  • עבודות אספלט.
  • התקנת מערכת ניקוז עתידית.
  • שיקום כללי לעמדות עגינה בנמל גדות.
  • שיקום כללי לרמפת הגלנוע בנמל קישון.