זיהום ים אל מול חופי קריית חיים - אוגוסט 2014

חברת מעגן הוקפצה בחירום מיידי לטיפול באירוע זיהום ים בחוף קריית חיים.
עם הגעת הכוחות לשטח, בוצעה חסימה של האזור עם חוסם צף בכדי למנוע את התפשטות הכתם אל שאר חופי הרחצה באזור, ובוצע טיפול ראשוני ע"י שימוש בסופגים, ופדים סופגים לטיפול בשמן.
צוללי חברת מעגן איתרו צינור תת קרקעי פגום שממנו דלף דלק גולמי.
פעולות הניקוי הסתיימו בהצלחה, כולל אטימת קו הדלק שנמצא.