שירותי סיראות בנמל חיפה

מזמין העבודה:

חברת נמל חיפה

תיאור העבודה:

חברת מעגן, הינה הקבלן הבלעדי מזה למעלה מ-25 שנה, לביצוע שירותי סיראות בנמל חיפה
השירות כולל הסעת נוסעים, תיירים, צוותי אניות, מפקחים ימיים, סוכני אניות, נציגי החברה ו/או הובלת טובין (לא מטענים) כבודת נוסעים מרציף בנמל לאניות עוגנות במימי הנמל או מאניות עוגנות כאמור לרציף בתחום הנמל, לפי הזמנות גורמים שעיסוקם בנמל .
העבודה מבוצעת ע"י צוות מקצועי ומיומן בעל ניסיון רב במתן שירותי סיראות ובאמצעות 10 כלי שייט העומדים לרשות החברה ובבעלותה לטובת השירותים הנ"ל.